APIE AMBER FOOD“VIČIŪNŲ RESTORANŲ GRUPĖ, UAB KONKURENCINGUMO DIDINIMAS DIEGIANT
ŠIUOLAIKIŠKUS LEAN VADYBOS METODUS“


Apie įmonę. UAB „Amber Food“ (pavadinimas pakeistas iš VIČIŪNŲ RESTORANŲ GRUPĖ, UAB)
savo veiklą pradėjo dar 1994 metais ir šiuo metu Lietuvoje valdo 24 picerijas „Charlie pizza“, 11 blyninių „La
Crepe“, 5 restoranus „Katpėdėlė“, 2 restoranus „Carskoje Selo“, 2 Azijos virtuvės restoranus „Manami“, gastrobarą
„Beer Garden“, barų zonas „Žalgirio arenoje. Latvijoje nuo 2011 m. veikia 3 picerijos „Charlie pizza“.Siekiant
sustiprinti įmonės poziciją rinkoje bei išnaudoti turimą potencialą, siekiama vykdyti restoranų plėtrą ir
kaimyninėse Baltijos šalyse. UAB „Amber Food“, atsižvelgdama į didelės konkurencijos sąlygas viešojo
maitinimo rinkoje bei siekdama stiprinti savo pozicijas joje, imasi priemonių, maksimizuojančių teikiamą
vertę klientui, tačiau tuo pačiu metu optimizuojančių bendrovės išteklių panaudojimą.
Apie projektą. 2013 m. kovo 24 d. buvo pasirašyta projekto Nr. S-VP2-2.1-ŪM-03-K-02-025 „VIČIŪNŲ
RESTORANŲ GRUPĖ, UAB konkurencingumo didinimas diegiant šiuolaikiškus LEAN vadybos metodus“
(Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-03-K-02-025) finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas vykdomas
pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos
verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-03-K priemonę „Procesas LT“. Projektas finansuojamas Europos regioninės
plėtros fondo biudžeto lėšomis.
Projekto tikslas. UAB „Amber Food“ siekdama maksimizuoti vertę, teikiamą restoranų tinklų klientams, su
kuo mažesnėmis sąnaudomis įgyvendino projektą, kurio tikslas – įdiegti įmonėje LEAN vadybos metodą. Iš
projekto tikslo išplaukia didelė gausa uždavinių. Įdiegti LEAN įrankiai organizacijoje leis: prognozuoti
produktyvumą ir sutrumpinti gamybos ir paslaugų teikimo bei įvykdymo laiką, pagerinti darbų organizavimą
ir subalansuoti darbo krūvius, padidinti įrenginių ir procesų efektyvumą, suderinti procesus tarpusavyje ir
mažinti tarpines atsargas, panaikinti klaidų ir defektų atsiradimo tikimybę, sumažinti atsargų bei nuostolių
lygį, surandant esmines priežastis ir išvengiant laiko gaišimo, suvienodinti problemų sprendimo standartą,
padidinti darbo saugą, produkto kokybę bei pagerinti darbo aplinką tuo pačiu supaprastinant ir
standartizuojant procesus, kurti ir skleisti gerąsias praktikas organizacijos viduje, trumpinti įrengimų
perderinimo laikus ir gedimų prastovas.
Projekto rezultatas. Projekto metu įmonėje buvo įdiegtas LEAN įrankių komplektas. Šių įrankių visuma
sudaro fundamentalias sąlygas UAB „Amber Food“ didinti produktyvumą, užtikrinti aukštesnę teikiamų
paslaugų kokybę, kas paskatintų didesnį klientų pritraukimo srautą ir tuo pačiu didintų įmonės
konkurencingumą. Darbo našumo augimas yra tiesioginė LEAN vadybos metodo įdiegimo pasekmė.
Projekto dėka sklandus įmonės veiklų funkcionavimo užtikrinimas bus vykdomas per šiuolaikišką verslo
procesų standartizavimą ir optimizavimą.
Projekto suma – 44.311,86 €.
Europos Sąjungos finansuojama suma – 22.155,93 €.
Daugiau informacijos:
Franšizės ir plėtros vadovas
Audronis Laukaitis
Tel. Nr. +370 615 80821
El. paštas: audronis.laukaitis@vici.eu

 

Įmonės rekvizitai:

AMBER FOOD, UAB
Buveinės adresas - V.Krėvės pr. 97, 50369 Kaunas,
Adresas korespondencijai - Ukmergės g. 128, Vilnius

Įmonės kodas 301675046, registruota LR Juridinių asmenų registre,
PVM mokėtojo kodas LT100004036319

AB DnB bankas;
a/s LT33 4010 0425 0166 6939;
Banko kodas 40100